Комбиниран фураж за дворни пилета – Финишер

Фуражът се изхранва на воля до пронасяне. Компонентен състав: ...

информация

Комбиниран фураж за дворни пилета – Стартер

Фуражът се изхранва от 1-ви до 14-ти ден. Компонентен състав: ...

информация