Пълноценен комбиниран фураж за свине – Угояване от 50-110 кг.ж.т.

Указания за изхранване: Фуражът се изхранва на воля до 110 кг...

информация

Комбиниран фураж за подрастващи свине от 25-50 кг.ж.т.

Указания за изхранване: Фуражът се изхранва на воля до 50-55 кг...

информация

Комбиниран фураж за свине – стартер до 25 кг.ж.т.

Указания за изхранване: Фуражът се изхранва на воля до 25 кг...

информация