https://cubik.com.tw/

Комбиниран фураж за крави/овце – фуражно мюсли

Указания за изхранване: Изхранва се по 0.5 кг. за всеки килограм...

информация

Комбиниран фураж за дойни крави/овце – фуражно мюсли

Указания за изхранване: Изхранва се по 0,5 кг за всеки килограм...

информация

Комбиниран фураж за телета – Угояване – фуражно мюсли

Указания за изхранване: Фуражът се изхранва след 3-ия...

информация

Kомбиниран фураж за телета – Стартер – гранулиран

Указания за изхранване: Фуражът се изхранва на воля до 3-ия...

информация

Комбиниран фураж за агнета – Угояване-гранулиран

Указания за изхранване: Фуражът се изхранва до 2-ия...

информация

Комбиниран фураж за агнета – Стартер-гранулиран

Указания за изхранване: Фуражът се изхранва на воля до 2-ия...

информация
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/