https://cubik.com.tw/

Ново

  • Комбинирани фуражи за коне:

Произвеждат се комбинирани фуражи за всички категории и групи коне ,като зърненият компонент се обработва с ролкова мелница и полученият продукт е фуражно мюсли.

  • Храни за декоративни птици и папагали

В процес на разработка.

  • Фуражно мюсли за преживни животни и коне

Защо да храним преживните и конете с мюсли ?
- висока хранителна стойност и добро усвояване
- подобрява апетита и увеличава консумацията на обемисти и груби фуражи;
- ранно привикване на телета към оползотворяването на обемисти и груби фуражи.

25 % по нисък разход на концентриран фураж за производството
на мляко и месо при хранене с мюсли !
Мюслито се приема с апетит и охота от преживни животни и от коне.

  • Фураж за охлюви

Храненето на охлювите се извършва с пълноценен комбиниран фураж за охлюви с контролирана стойност на хранителните елементи. Качественият фураж оказва благоприятно влияние за подобряване вкусовите им качества.

https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/