https://cubik.com.tw/

КОНЕ

Комбинирани фуражи за коне:

Произвеждат се комбинирани фуражи за всички категории и групи коне ,като зърненият компонент се обработва с ролкова мелница и полученият продукт е фуражно мюсли.