РИБА

Фирмата разполага с линия за гранулиране на фураж риба.