https://cubik.com.tw/

За нас

Фирма „Зооинвест” е създадена през месец октомври 2000 година .

Основната дейност на фирмата е производството на комбинирани фуражи за всички видове животни и птици.

В началото малкия цех работи на 100 кв.м. площ. През април 2004 година дейността на фирмата продължава в нова инсталация на площ повече от 1000 кв.м. Три години по-късно е изграден силоз с капацитет 560 тона. През 2009 г. целият процес от дозирането до пакетирането на готовата продукция се автоматизира и компютъризира.

Изготвянето на рецептите се извършва с помощта на съвременна софтуерна програма.

Смилането на фуражите се извършва с дискова мелница от най-ново поколение на датската фирма „Skiold”, която е почти без аналог в страната. Фуражите за преживни животни и коне се преработват с ролкова мелница на същата фирма, като получения продукт е фуражно мюсли, което се усвоява много добре от животните.

Фирмата разполага с линия за гранулиране на фуражите за зайци и риба.

Работи се по „НАССР” – система за безопасност на храните включваща постоянен контрол от получаването на суровините до готовия фураж.

Системно се вземат се проби и се правят анализи в сертифицирани лаборатории.

„Зооинвест” е партньор на фирмите Провими, Каудайс, Биовет, Мастър Фийт, Пик-ко и др.
През всичките години на своята дейност нашата фирма се старае да поддържа оптимално високо качество на приемливи цени, съобразявайки се с намаляването на покупателната способност на клиентите.

https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/